بررسی‌های ژنتیک درباره پیرترین و سالم‌تر‌ین نئاندرتال جهان

بخشی از استخوان شانه و قطعاتی از استالاکتیت پیرامون مرد مشهور به "انسان آلتامورا" که پیرترین و سالم‌ترین مرد نئاندرتال با بیش از 40 هزار تا 200 هزارسال قدمت است، از سوی محققان ایتالیایی مورد بررسی‌های علمی وژنتیک قرار گرفت.

طبق بررسی‌های جدید برروی دی ان ای بدست آمده از نمونه استخوان این انسان، روشن شده است که بقایای مورد مطالعه در واقع کهن‌ترین ونیز سالم‌ترین نمونه ازبقایای انسان نئاندرتال درجهان است که تا کنون شناخته شده است.


بدن این انسان نئاندرتال که درون سنگ‌ها جا سازی شده، درسال 1993 توسط یک کاشف وغارنورد کشف شده و هنوزهم در همان وضعیت نگاهداری می شود. به طوری که تنها سر و بخشی از یک شانه آن قابل مشاهده است.


تصور می‌رود که این انسان نئاندرتال احتمالا در یک چاه افتاده ودرمیان سنگها گیر افتاده و قادر به نجات خود نبوده است.

تیم تحقیقاتی به سرپرستی" جورجیو مازنی " از دانشگاه ساپینزا در رم بدن این مرد را مورد بررسی قرار داده‌است.


گام بعدی دراین تحقیقات تلاش برای ترسیم توالی نمونه‌های دی ان ای این انسان است که قرار است توسط همین گروه تحقیقاتی انجام شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه