بررسی نظریه سفرموش و طاعون از آسیا وجاده ابریشم به اروپا

یک تیم پژوهشی دراسلو با کمک علوم ژنتیک و مطالعات تطبیقی اسناد و گزارش‌های تاریخی،به این نتیجه رسیده است که نظریه انتقال و تکثیر موش و طاعون همراه با مسافران آسیای مرکزی و ازجاده ابریشم به اروپا ابه احتمال زیاد درست است.


به گزارش بی بی سی "کریستین استنست" مدیر تیم پژوهشی از محققان دانشگاه اسلودرنروژهم اکنون درحال بررسی تطبیقی درباره سه گزارش تاریخی دراروپا و مقایسه داده‌های موجود با اطلاعات موجود از بیش از 7000 مورد شیوع بیماری طاعون یا مرگ سیاه در تاریخ است.


هدف او کسب پاسخ صحیح به این پرسش بوده است که آیا شرایط آب و هوایی می‌توانسته سبب رشد وسیع جمعیت موش‌های سیاهی که عامل بیماری و ناقل باکتری‌های عامل این بیماری به انسان هستند، باشد یا خیر؟


او می‌گوید:«برای این که موش‌های سیاه بخوبی قادر به زادوولد باشند نیاز به آب و هوای گرم درتابستان ها و بارش نه چندان زیاد ونیز هوای خشک اما نه خیلی خشک دارند. برای درک این موضوع ما طیف وسیعی از نمودارهای مربوط به شاخص‌های آب و هوایی را مورد بررسی قرار دادیم. اما هیچ ارتباط و همبستگی میان بروز طاعون و شرایط معمول آب و هوایی در اروپا نیافتیم.»


تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسید که باتوجه به تناسب آب و هوای مناطق آسیایی با رشد وتکثیر موش‌ها، احتمالا رطوبت زیاد درفصل بهار و تابستان‌های گرم مناطق آسیایی عامل اصلی دررشد و سپس انتقال باکتری ودرمرحله بعدی انتشار و توسعه طاعون بوده است.

استنست می‌گوید:«ما نشان دادیم که آب وهوا در نواحی آسیای مرکزی برای رشد وتکثیر موش‌ها بسیار مناسب بوده است. از دیگرسو گزارش‌های موجود نشان از رشد بیماری چندین سال بعد، ابتدا در شهرهای بندری اروپا و سپس انتشار آن درسراسر قاره دارد.»


بنابراین احتمال دارد بیماری طاعون و باکتری آن وعامل اصلی انتقال آن موش‌ها نیز همراه با کالاهای مختلف تجاری از آسیا به اروپا راه یافته باشند.


به گفته استنست هم اکنون دی ان ای باکتری طاعون از اسکلت‌های بدست آمده از سراسر اروپا درحال بررسی و تجزیه و تحلیل‌های آزمایشگاهی است. موضوعات و یافته‌های ژنتیکی بسیار زیادی از این ایده که گونه های متفاوتی از آسیا به مراتب بیش از تعدادی که در خود اروپا زیست می‌کرده‌اند، به اروپا راه یافته و این سبب افزایش جمعیت و تشدید عوامل بیماری زا دراروپا شده است.

میترااسدنیا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه