خرید ایرباس وایجاد41هزار شغل تخصصی پردرآمد برای اروپا

باوجود سهم بسیار بالای کشورهای اروپایی از درآمد صنعت گردشگری جهانی،کشورهای صنعتی این منطقه بالاترین سهم را از درآمدهای غیرمستقیم این صنعت نیز دارند.

طبق گزارش شرکت کارخانجات وصنایع هوایی ایرباس، سفارشات خرید ایرباس توسط امارات، به تنهایی سبب ایجاد41هزار شغل تخصصی دراروپا میشود که به دلیل سطح بالای مهارت و تخصص و سطح بالای دستمزد،تاثیر اقتصادی آن بسیار عمیق‌تراز ایجاد مشاغل ساده و کم مهارت است.


طبق بررسی‌های انجام شده از سوی شرکت ایرباس ،تحویل هواپیماهای مسافربری ایرباس A380 به امارات، طی مدت یک سال از 2013 تا 2014 سبب ایجاد 41000 شغل دراروپا شده است. این میزان معادل 3.4 میلیارد یورو درآمد افزوده در GDP سراسر این قاره است.

طبق بررسی‌های انجام شده از سوی شرکت ایرباس ، سفارشات امارات برای خرید A380 نیز خود سبب حمایت از 41000 شغل مستقیم و غیر مستقیم در اروپا است. حدود 70 درصد از این مشاغل به طور مساوی در فرانسه و آلمان و حدود 17 درصد در انگلستان ایجاد می‌شود. 5000 شغل باقی مانده نیز در اسپانیا ایجاد می‌شود. شغل‌های ایجاد شده همگی درسطح تخصصیو برای تامین تجهیزات و خدمات مرتبط با این هواپیماها در کشورهایی است که دارای کارخانجات تولید کننده تجهیزات ایرباس هستند.


روشن است که ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده و ماهر درمشاغل بالا، درمقایسه با ایجاد مشاغل ساده یا کم تخصص، درآمد مالی و آثار به مراتب مثبت وعمیق‌تری،عاید اقتصاد این کشورها می‌کند.
برخی از شرکت‌های رقیب شرکت هوایی امارات را بارها متهم کرده‌اند که نقش اقتصادی منفی در اروپا داشته است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه