دامن پف پفي پرنسس

دامن پف پفي پرنسس

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 1اين دامن زيبا را ميتوانيد براي پرنسس كوچولوها به راحتي در منزل بدوزيد.

وسايل مورد نياز:

  • دو رنگ پارچه توري
  • پارچه ساتن نيم متر
  • روبان 2 متر
  • كش 2 سانتي به اندازه دور كمر منهاي 5 سانتيمتر

طرز دوخت و آماده سازي:

پارچه تور صورتي روشن را به شكل نوارهاي باريكي به عرض 5 سانتيمتر برش بزنيد .

پارچه تور صورتي تيره را به شكل نوارهايي به عرض 10 سانتيمتر برش بزنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 2

درجه كشش نخ چرخ خياطي را روي 3 قرار دهيد و با درشت ترين حالت دوخت ( شلال ) شروع به دوخت نوارهاي صورتي روشن كنيد. در هنگام دوخت با دست چين هاي ريزي را به پارچه دهيد. ( توجه داشته باشيد كه خط دوخت بايد تقريبا در وسط عرض نوار دوخته شود )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 3

تمام نوارهاي رنگ روشن رو به همين شكل بدوزيد و چين دهيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 4

حال نوار رنگ روشن را با كشش نخ زيرين ( نخ ماسوره ) كمي چين سوزني بدهيد. ( بهتر است چين نوار در تمام طول آن يكسان باشد ) اين كار را ميتوان با كشش آرام دست روي خط دوخت انجام داد.

پس از اينكه نوار رنگ روشن آماده شد. تكه هاي بريده شده رنگ تيره را به هم بدوزيد و با نوار رنگ روشن چين خورده يك اندازه كنيد ( طولشان يكسان باشد )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 5

حال خط دوخت تور رنگ روشن چين خورده را بر روي لبه نوار رنگ تيره قرار دهيد. ( يك سانت از لبه فاصله داشته باشد ) و سپس دقيقاً روي خط دوخت قبلي دوخته و دو تكه صورتي تيره و روشن را با اين دوخت به هم وصل كنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 6

دو طرف كار را از قسمت عرض به هم بدوزيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 7

سر ديگر نوار صورتي پر رنگ را با دوخت چين ريز ( نخ شل و شلال درشت ) بدوزيد و با كشيدن نخِ زير كار كمي به تور چين دهيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 8

بعد از چين دادن يك نوار صورتي پر رنگ تيره به عرض 10 سانتي متر برداريد و در راستاي نوار دوخته شده قرار دهيد و اندازه بگيريد ( براي به دست آوردن طول نوار سوم )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 9

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 10

نوار سوم را به لبه بيروني نوار دوم كه كمي چين خورده است با سوزن هاي ته گرد وصل كنيد و سپس بدوزيد. ( سوزن ها به تميزي و يكسان شدن چين ها در طول نوار كمك ميكند )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 11

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 12

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 13

يك تكه ديگر دقيقاً مطابق دستور بالا تهيه كنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 14

حال نوبت به دوخت قسمت كمر دامن رسيده است.

مستطيلي از جنس پارچه ساتن به عرض 20 و طول 100 سانتي متر ببريد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 15

لايي پارچه را به طول 100 و عرض 2 سانتي متر برش زده و با حرارت ملايم اتو به لبه هاي دو طرف ساتن ( قسمت طول ) بچسبانيد. ( بهتر است از لايي كاغذي استفاده كيند )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 16

دو طرف ساتن ( از قسمت عرض ) را به هم بدوزيد از يك طرف تا نصف عرض پارچه را بدوزيد و از طرف ديگر به اندازه عبور كش دو سانتي ندوخته رها كنيد. دو طرف محل عبور كش را با دوخت برگردان محكم كنيد تا از شكافته شدن آن جلوگيري گردد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 17

حال مستطيل دو لايي داريم به طول 50 و عرض 10 سانتي متر

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 18

لبه آن را بلند كرده و روي لبه بعدي تا بزنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 19

با متر دو و نيم سانت از لبه دو لاي پارچه را با سوزن علامت بزنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 20

قسمت علامتگذاري شده را با دوخت ساده بدوزيد. ( قبل از دوخت كشش نخ و درجه دوخت را به حالت نرمال برگردانيد ) - كشش نخ 4 و درجه 3

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 21

مشاهده مي كنيد كه در قسمت دوخت درز بغل يك شيار باز در قسمت كمر ايجاد شده است كه اين شيار براي رد كردن كش يا روبان براي سفت شدن كمر دامن است.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 22

دو طرف كش را روبان بدوزيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 23

يك سنجاق قفلي به ابتداي روبان وصل كرده و به وسيله آن روبان را از ليفه كمر عبور دهيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 24

سپس روبان را به شكل پاپيون گره بزنيد.

مشاهده مي كنيد كه اين قسمت دامن دو لايه است. لايه ها را از هم باز كنيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 25

و با سنجاق به يكي از قسمت هاي تور دامن كه قبلاً آماده كرده ايد با سنجاق وصل كرده و سپس بدوزيد. ( فقط يك لايه از قسمت ساتن )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 26

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 27

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 28

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 29

اكنون لايه بعدي را به تكه ديگر توري وصل كرده و بدوزيد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 30

لايه ها را از هم باز كرده و از قسمت بيرون كار يك رديف تميز دوزي كنيد. ( هر دو طرف )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 31

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 32

از قسمت كمر گرفته و دو طرف تور را به يك سمت برگردانيد.

دامن زيباي پرنسس كوچولوي شما آماده است.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 33

براي مشاهده ديگر مدلهاي اين دامن و تاپهايي كه با آن ست ميشوداينجا كليك كنيد.

اختصاصي مامي سايت

ايده: نجما طارمي

آموزش: مريم محمدي

www.MamiSite.com

мебель на заказ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه