دلتنگی های دانشجویی

دلتنگی های دانشجویی

 

دلتنگی با رنگ و بوی دانشجویی


از دیرباز،شوق وآرزومندی برای رسیدن به نزدیكان مضمون نوشته های نویسندگان وشعرا بوده است . اكثر ما به زادگاهمان یا محلی كه آن را خانه می نامیم به شدت وابسته‌ایم .هرگاه نتوانیم برای كسب آرامش وامنیت درخانه خود حضور یابیم ، بسیار آزرده می شویم .

بدون شک ، یکی از خاطره انگیزترین دوران زندگی ، دوران دانشجویی بویژه ترم اول دانشگاه است. اولین تجربه زندگی مستقل در فضایی غیر خانوادگی با همه جذابیت ها و دردسرهای زندگی جمعی در کنار احساس دانشجویی و دلخوشی های آن ، ویژگی خاصی به این دوره می دهد.


دوران دانشجویی با همه تلخی ها، خوشیها و سختیها و شیرینی اش ، بهترین دوران زندگی هر انسانی است که این سرزمین رویایی را تجربه کرده باشد. همین حس دانشجو بودن یکی از لذت بخش ترین ویژگی های این دوران است ، حس دانشجویی یعنی حس نخبه بودن ، ممتاز بودن ، برتر بودن و قابل احترام بودن است. حسی است که اعتماد به نفس و غرور در کنار افتخار و حس توانمندی در آن موج می زند و دانشجو سوار بر این موج لذت می برد و گاهی به دیگران بویژه هم سن و سالان خود فخر می فروشد و خود را شایسته توجه و احترام بیشتری می داند.چه بسا افرادی که تنها به دلیل ملقب شدن به این لفظ فریبنده ، رنج کنکور و درس و بحث را می خرند تا کسای دانشجویی برتن کرده باشند. برخی با همین افتخار دانشجو بودن به خواستگاری می روند و زمانی پیشتر، البته تنها همین امتیاز برای رسیدن به همسر مورد علاقه کافی بود.

وقتی شما خانه را به قصد حضور در دانشگاه ترك میكنید، چه بسا درجاتی از غم غربت ودلتنگی راحس كرده باشید.

برخی دانشجویان چنان غرق در هیجان دوستان وفعالیت‌های جدید می‌شوند كه كاملا زندگی پیشین خود را از یاد می‌برند.بعضی دانشجویان فقط در همان چند دقیقه اول هیجان زده هستند وسپس دلشان برای همه آن چیزهایی كه برایشان آشنا و صمیمی بود تنگ می‌شودودر آرزوی دیدار خانواده و دوستانشان به سر می‌برند.عده‌ای دیگر ، از همان ابتدای ورود به محیط نا آشنای دانشگاه

 وشهر در وحشتند .

آنها برای مدتی ،از چند روز تا یكی  دو سال تحصیلی ، غمگین اند و تا حدودی احساس بیچارگی می‌كنند.این مشكل برای دانشجوی خارجی یا غیر بومی دشوارتر است ،دسته اخیر دانشجویان برخلاف دانشجویان بومی از عوامل حمایتی محرومند ،عواملی نظیر دوستان هم شهری كه با یك زبان و گویش وعلاقمندی مشترك با یكدیگر سخن بگویند.

ما به هر محیط جدیدی پا بگذاریم ومجبور شویم نیازهایمان را به نحوی متفاوت با قبل وبا افرادی دیگر تأمین كنیم ،دچار غم غربت ودلتنگی می‌شویم .هریك از ما برای تغییر وآموختن روش‌های مختلف كنار آمدن با محیط های جدید،آستانه تحمل خاصی داریم .غم غربت ،اصطلاحی كلی است كه اندوه ، غمگینی ،از دست دادن معنا ،ترس از تغییر، یا احساسات تنهایی را دربر می‌گیرد.گاهی اگر دانشجو نتواند نیازهای دوست داشتن وتعلق خود را با افراد جدید تأمین كند.چه بسا دچار افسردگی جدی شود.درچنین شرایطی ،دانشجوی جدید(یا دانشجویی كه غم غربت دارد)درپی كمك های حرفه‌ای بر می‌آید تا از دغدغه‌ها و نگرانی- هایش سخن بگوید.

غم غربت شفای عاجلی ندارد،ولی هرگاه به شدت غمگین شوید،اگر با كسی حرف بزنید،حتما حالتان بهتر می‌شود اغلب اوقات ،مشاوران  می‌توانند معنای تازه‌ای از خودمان و زندگی را به ما نشان دهند،آن ها ما را به حل مشكلات ودرك جدیدمحیط ترغیب می كنند .غم غربت ،اغلب روشی است برای گفتن این كه ما از مواجهه با آینده می ترسیم یا در كنار آمدن با آن تردید داریم.حرف زدن با دوستان جدید،درگیر شدن دربرخی فعالیت‌ها ی تازه (تا زمان مأنوس شدن با آنها )یا حرف زدن با مشاور یا معلم مورد علاقه‌تان راهی است برای تخفیف ناگوارترین حزن‌ها .

چند وسیله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جدیدبیاورید.چیزهایی مانند عكس ،گیاهان ،حتی حیوانات خشك شده حس تداوم به فرد می‌دهند وشوك حاصل از محیط جدید را نزد وی تسهیل می كند.

چه بسا دانشجویانی که به دلیل شکست در این واقعه ، ترک تحصیل کرده اند و چه بسا افراد دیگری که به این بهانه ، قله های ترقی علمی را طی نموده اند. به هر حال دوران دانشجویی تجربه کوتاهی از همه زندگی است و با همه تلخی ها و خوشی هایش یکی از بهترین دوران عمر آدمی است. دلخوشی ها و دلتنگی هایی که در فضای غیررسمی دانشگاه ، آنچه که زیست دانشجویی نامیده می شود تبلور دارد و در طول زندگی خاطراتش بر ذهن حاکم است .دلخوشی ها و دلتنگی هایی که همیشه دوستشان داریم.

 

راهنمائیهای برای غلبه بر غم غربت سازگاری سریع تر:

دلتنگی با رنگ و بوی دانشجویی

*بپذیرید كه به آن دچارید.{بخش اعظم خاطرات شما و آنچه می توانید بدان تكیه كنید، درخانه قبلی تان است}.غم غربت پاسخی طبیعی به این احساس فقدان است.

*با خواهر وبرادر بزرگتان یا دوستی كه اوهم از خانه دور است،دراین باره صحبت كنید قدرت زیادی لازم است تا این واقعیت را بپذیریدكه چیزی شما را رنج می دهد وبایدبا آن روبرو شوید.

*چند وسیله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جدیدبیاورید.چیزهایی مانند عكس ،گیاهان ،حتی حیوانات خشك شده حس تداوم به فرد می‌دهند وشوك حاصل از محیط جدید را نزد وی تسهیل می كند.

*با محیط جدید خود آشنا شوید.دراطراف قدم بزنید.اگر بدانید ساختمانها ،كلاسهاوخدمات دركجا مستفرند،بهتر می‌توانید برخود مسلط شوید.

*از دیگران بخواهید شما را دركشف محیط تازه همراهی كنند.دوست یابی قدمی بزرگ درتخفیف غم غربت است .

*با اعضای خانواده‌تان درتماس باشید،اما تلفن‌های خودرا محدود كنید. برایشان درباره فعالیت‌ها وتجربه‌های جدیدتان بنویسید. آنها را متوجه سازید كه شما هم مایلید از حال وروزگار آنها مطلع باشید.

*قراری را برای رفتن به خانه تنظیم ومقدمات آن را فراهم كنید .این روش از احتمال بازگشت ناگهانی شما به خانه می‌كاهد و شما را روی هدفهای محل اقامت جدیدتان متمركز می‌كند.

* درپی فرصت‌های جدید برآیید .همان اندازه كه دیدن مردم ،كلاسها ،ساختمانها و دیگر موارد محیط جدید وحشت انگیز بنظر می‌رسند ،درعین حال فرصت آشنایی با مردمی را پیش می‌آورند كه بین شما و آنها زمینه علایق مشتركی وجود دارد. دركلاس‌هایی كه برای شما جالبند ،ثبت نام كنید وبه فعالیت‌های مورد علاقه‌تان سرگرم شوید،یا فعالیت تازه‌ای را امتحان كنید.

*كاری كنید .منتظر نشوید تا غم غربت خود برطرف شود.مشكلات مدفون شده اغلب بعدها درچهره مشكلاتی مانند :سردرد،خستگی ،بیماری،یا كمبود انگیزه رخ می‌نمایانند.

*سعی کنید در محیط خوابگاه و در برخورد با دیگران حتی الامقدور کشمکش و مشاجره نداشته باشید .

در مورد موضوع های بحث انگیز و بی نتیجه به جدل نپردازید.  نظم اتاق و خوابگاه را رعایت کنید و به حقوق دیگران احترام بگذارید. حساسیت های افراد را بشناسید و در لیست موارد رعایت شدنی قرار دهید . در صورت امکان با فعالیت های دیگر هم اتاقی ها هماهنگ شوید  . فعالیت هایی از قبیل درس خواندن، خوابیدن، صحبت کردن و ... تا ناهماهنگی به بروز کشمکش نیانجامد . از ایجاد روابط نزدیک و صمیمی با افرادی که هنوز شناخت کافی ازآنها ندارید،  خودداری کنید . در عین صمیمیت ، حریم های شخصی را رعایت کنید .

 

فرآوری : کهتری

بخش خانواده ایرانی


منابع:

ترجمه :نسرین مصباح- روان پژوه

نشریه ندای دانشجو

 

مقالات مرتبط :   

فقدان ایمنی در نبودش

خاطرات خوب یا بد، اما ماندنی 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه