طبیعت بسیار زیبای گردنه حیران+عکس


طبیعت بسیار زیبای گردنه حیران+عکس

گردنه زیبای حیران حد فاصله شهرستان آستارا و استان اردبیل می باشد. این منطقه در بیشتر مواقع از سال، پوشیده از مه است.

 

 

 

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

گردنه حیران,طبیعت زیبای گردنه حیران

 

 

عكاس : حسن فاخری

کلمات ک��یدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه