محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

ایران ناز: فردی که به یک دختر بچه ۱۰ ساله تجاوزکرده بود در جیرفت کرمان به دار مجازات آویخته شد.

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

اعدام متجاوز به دختر 10 ساله

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

یک لحظه اشتباه عاقبت اعدام را به دنبال داشت

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

محاکمه متجاوز به یک دختر 10 ساله (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه