مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

مجموعه : مجله خبری روز
مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

انتشار تصاویری از مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

 

ایرانناز: نخستین پرواز هامبورگ آلمان به مشهدساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست.

 

مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

ایران ناز: مهمانداران آلمانی این پرواز در حالی بدون حجاب در این فرودگاه عکس یادگاری گرفتند که طبق قوانین بین المللی باید از قوانین کشور مبدا و مقصد تبعیت کنند و داشتن حجاب به عنوان یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران برای آن ها الزامی است

 

مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

بی حجابی مهماندارهای پرواز هامبورگ -مشهد

مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

بی حجابی مهماندارهای پرواز هامبورگ -مشهد

مهماندار های جذاب و بی حجاب هامبورگ در مشهد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه