گره گردشگران خارجی و داخلی بر فرش خرسی

– گردشگری - همزمان با نوروز که موجودات گیتی حیات جدید به خود گرفته و روزگار کهن، زندگی و حیات را از سر می‌گیرد؛ زمانه آنچه در اوست نو می‌کند. در کهن دیار پارس و پاسارگاد طبق رسوم کهن دختران و دوشیزه گان یک نخ تابیده هفت رنگ ابریشمی را به کمر خویش میبندند و صبح روز سیزده بدر قبل از طلوع آفتاب، پسر بچهء نا بالغی را یا به اصطلاح عامیانه پسربچه ای که ,, تازه پشت لب سیاه کرده باشد،، را وادار میکنند تا کمر شان را باز کند، اعتقاد برآن است این کار سبب می‌شود تا تاج بخت شان گشوده شود.

گره گردشگران خارجی و داخلی بر فرش خرسی - تصویر 1

به گزارش CHN، کمپین خرسی حامی محیط زیست پاسارگاد نخ های پشمی رنگ شده را در هم تنیده همزمان با پاس داشت و احیاء این رسم کهن فرش خرسی را با دستان هنرمند میهمانان نوروزی کلبه آقامیر رج زدند که شاید تاج بخت زندگی حیات وحش گشوده شود.

گره گردشگران خارجی و داخلی بر فرش خرسی - تصویر 2

به تصویر کشیدن طبیعت همچون گذشتگان در هنر فرش بافی نمایان ساخته . انگیزه ، آرمان و فلسفه را در کنار حوادث سرنوشت ساز ملت ها در مفهوم نهفته رنگ پرچم های ملل جهان توسط گردشگران داخلی و خارجی بر تار و پود فرش خرسی نقش بست.

به گزارش CHN، مرامنامه خرسی نیز با تاکید بر نماد تنوع زیستی شهرستان پاسارگاد-سفیر فرهنگی حامل نامه و حلقه پیمان صلح و دوستی با شعار :چگونه می توانی به زنده ماندنم کمک کنی ؟ شکل گرفته‌است و سعی دارد تا با معرفی این گونه، در صدد حفظ حیات وحش و محیط زیست منطقه برآید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه