گواهینامه رانندگی شما چگونه توقیف می شود؟


گواهینامه رانندگی شما چگونه توقیف می شود؟

گاهی در هنگام بروز تخلف رانندگی افسران پلیس بعد از جریمه اقدام به پیوست گواهینامه رانندگی فرد متخلف می کردند که این اقدام هم اکنون فقط باید مطابق با مصادیق قانونی که در ادامه همین مطلب عنوان می شود انجام شود.
یکی از دستگاه هایی که معمولا شهروندان به صورت روزانه با آن در ارتباط هستند پلیس راهنمایی و رانندگی است رانندگان و عابران پیاده موظفند در هنگام تردد در شهرها و جاده ها کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی نیز باید علاوه بر برقراری نظم در عبور و مرور با رانندگانی که مرتکب تخلف می شوند برخورد کند. این برخورد باید در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل هایی که ابلاغ می شود  انجام شود.

 


در گذشته گاهی در هنگام بروز تخلف رانندگی افسران پلیس بعد از جریمه اقدام به پیوست گواهینامه رانندگی فرد متخلف می کردند که این اقدام هم اکنون فقط باید مطابق با  مصادیق قانونی که در ادامه همین مطلب عنوان می شود انجام شود.

 

مصادیق قانونی توقیف و ضبط گواهینامه رانندگی
سرهنگ علیرضا جهانگیری رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران در مورد اینکه چه زمانی پلیس می تواند گواهینامه فرد متخلف را ضبط کند گفت: اخذ گواهینامه رانندگی توسط پلیس در قانون تعریف شده است  و چنانچه راننده ای به موجب این قوانین گواهینامه رانندگی اش توقیف شود در صورت اقدام به رانندگی در حکم راننده بدون گواهینامه تلقی خواهد شد.

 

وی در مورد مصادیق قانونی توقیف و ضبط گواهینامه رانندگی گفت: مطابق قانون پلیس فقط در صورت بروز تخلفات فوق می توانند گواهینامه فرد متخلف را توقیف کند.

1- چنانجه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد  گواهینامه وی برای مدت 3 ماه ضبط می گردد( بند 1 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

2- پس از اعمال مقررات ذکر شده در بند اول چنانچه در اثر ارتکاب تخلف جدید 25 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه فرد متخلف به مدت 6 ماه ضبط می شود( بند 2 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 


3- هر گاه بعد از اعمال مقررات بند 2 در اثر ارتکاب تخلف جدید 20 نمره منفی به متخلف تعلق گیردگواهینامه فرد متخلف ابطال می شود( بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

4-هر گاه ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت  نکند از سوی راهنمایی و را��ندگی اخطاریه کتبی با مهلت یکماه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت  ضمن ضبط گواهینامه  پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهور توقیف خواهد شد( ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

5- در مواردی که شواهد حاکی از مستی و یا استفاده راننده از مواد مخدر و یا روان گردان باشد ماموران پلیس با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند در اینگونه موارد از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری  و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ 2 میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانو نی فرد متخلف به مراجع  قضایی نیز معرفی می شود(تبصره ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

6-در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این حالت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.(ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث)

 

سرهنگ جهانگیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر افسران پلیس غیر از موارد ذکر شده اقدام به ضبط گواهینامه رانندگی کنند شهروندان برای گزارش تخلف چه اقدامی می توانند انجام دهند گفت: در صورت بروز تخلف از سوی ماموران پلیس شهروندان می توانند موضوع را از طریق تلفن 197 گزارش نمایند. علاوه بر این نیز بازرسی یگان ها  مکلف هستند تا به شکایات در این زمینه رسیدگی نماید.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا  ادامه داد:  موارد قانونی ضبط گواهینامه  توسط پلیس به تمامی  مراکز پلیس استان ها ابلاغ شده و تمامی ماموران موظف به اجرای دقیق آن هستند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه