70میلیون حیوان مومیایی شده در مصر باستان

مصریان باستان بیش از 70 میلیون حیوان را مومیایی کرده اندکه به عقیده محققان با هدف نذر و هدیه به خدایان صورت می‌گرفته است.


به گزارش واشنگتن پست طبق تحقیقاتی که محققان یک تیم پژوهشی از مصر شناسان و متخصصان رادیوگرافی در دانشگاه منچستر و موزه منچستر بریتانیا صورت گرفت، محققان حدود 800مومیایی حیوانات گوناگون را با استفاده از فناوری تصویربرداری پزشکی مورد بررسی قرار دادند.


این محققان با اتکا به نتیجه بررسی‌ها اعلام کردند که بیش از یک سوم از تمام این مومیایی‌ها خالی بوده است. این پژوهشگران احتمال می‌دهند که مومیایی خالی حیوانات در واقع از اول خالی و نوعی مومیایی جعلی بوده است.


با این حال متخصص مصر شناس ومدیر این تیم تحقیقاتی ،" لیدیا مک نایت " می‌گوید که به مرور زمان حجم بیشتری از این مومیایی‌ها کشف می‌شود.او معتقد است که مومییی حیوانات به عنوان نوعی نذر به خدایان صورت می‌گرفته است.

او می‌گوید:«مصریان باستان با تهیه این مومیایی‌ها از بدن حیوانات درواقع هدیه و پیامی به سوی خدایان می‌فرستاده‌اند و منتظر کسب نتیجه متقابل می شده‌اند. این طرز رفتار در تفکر مذهبی مصرباستان کاملا رایج بوده است و ما از این روست که ما فکر می‌کنیم باید صدها مورد دیگر ازاین مومیایی حیوانات درمصر صورت گرفته باشد.»


طبق همین گزارش این کار یعنی مومیایی کردن حیوانات نوعی صنعت وکسب و کار نیز درآن زمان مبدل شده بود که برای بیش از 1000 سال ادامه داشت. بنابراین مومیایی‌های خالی از بدن حیوانات باید با نوعی اشیای سمبولیک پرمی‌شدند و یا مصریان آن‌ها را اساسا با هدف های دیگری حفظ می کردند.

او تاکید کرد که ما نباید رفتار مصریان باستان را در مومیایی حیوانات با منطق و معیارهاو روش‌های امروزین ارزیابی کنیم. درواقع دراین کار چیزی بیش‌تر از آنچه که درظاهر می‌نماید مطرح بوده که این کار را برای آنان توجیه می‌کرده است.
او یادآور شد که شناخت نوع موادی که برای مومیایی کردن حیوان یا پرکردن این مومیایی‌ها استفاده می‌کردند نیز به اندازه آنچه که مومیایی می‌شده نیز اهمیت دارد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه